• Informačný portál

   Známky, domáce úlohy, suplovanie alebo rozvrhy hodín si môžete pozrieť pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 17. 8. 2022