• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Faktúra 115/2022 prenájom a pranie rohoží 165,60 s DPH č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016 26.05.2022 Lindström s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 06.06.2022
  Objednávka 1-048/2022 oprava - výmena svietidiel, vyčistenie nedostupných plôch s DPH 25.05.2022 MONTY Pro, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka
  Objednávka 1-047/2022 Kniha Moderní didaktika 27,38 s DPH 25.05.2022 Kníhkupectvo Littera Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka
  Faktúra 113/2022 elektronická kniha Moderní didaktika 21,98 s DPH VDP/1-046/2022 25.05.2022 Alza..cz Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 25.05.2022
  Faktúra 114/2022 Moderní didaktika 27,38 s DPH VDP/1-047/2022 25.05.2022 Richard Šrobár - Littera Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 25.05.2022
  Objednávka 1-046/2022 elektronická kniha Moderní didaktika 21,98 s DPH 25.05.2022 Alza..cz Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka
  Faktúra 111/2022 Žiak so ŠVVP - 30.doplnok 48,86 s DPH pravidelný odber 24.05.2022 Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 26.05.2022
  Faktúra 112/2022 príklepová vŕtačka 142,80 s DPH VDP/1-044/2022 24.05.2022 Ing.Ján Buchanec - Technik Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 23.05.2022
  Faktúra 110/2022 učebnice 1 357,00 s DPH VDP/1-038/2022 23.05.2022 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 26.05.2022
  Objednávka 1-045/2022 Dodávka a montáž podlahových krytín 8 719,70 s DPH 23.05.2022 MRK CONTRACT, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka
  Faktúra 109/2022 publikácia Koncepcia rozvoja školy 11,80 s DPH VDP/1-042/2022 19.05.2022 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 26.05.2022
  Objednávka 1-044/2022 príklepová vŕtačka 142,80 s DPH 18.05.2022 Ing.Ján Buchanec - Technik Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka
  Faktúra 108/2022 učebnice 1 085,70 s DPH VDP/1-040/2022 18.05.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 23.05.2022
  Faktúra 107/2022 odvoz biodpadu zo ŠJ - apríl 45,60 s DPH zo dňa 14.02.2017 17.05.2022 CMT Group, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 30.05.2022
  Faktúra 105/2022 učebnice 1 348,50 s DPH VDP/1-041/2022 16.05.2022 Libera Terra, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 19.05.2022
  Faktúra 106/2022 PC siete SANET - II.Q 2022 149,37 s DPH č.1127107 zo dňa 25.05.2007 16.05.2022 Združenie používateľov SANET Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 23.05.2022
  Objednávka 1-049/2022 učebnice 1 357,00 s DPH 14.05.2022 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka
  Objednávka 1-039/2022 učebnice 841,10 s DPH 13.05.2022 SPN - Mladé letá, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka
  Objednávka 1-040/2022 učebnice - slovenský jazyk 1 085,70 s DPH 13.05.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka
  Objednávka 1-041/2022 učebnice - matematika 1 348,49 s DPH 13.05.2022 Libera Terra, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2003