• Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia,

  sme radi, že ste sa rozhodli zapísať vaše dieťa do 1.ročníka na našej škole. 

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky vás prosíme, aby meno a priezvisko bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste

  Pokiaľ má vaše dieťa zdravotné znevýhodnenie alebo existujú iné závažné okolnosti, s ktorými chcete oboznámiť budúcu triednu učiteľku, uveďte to, prosím, v časti Poznámka.